Några länkar jag har samlat på mig från olika håll den senaste tiden.

Ten rules for writing fiction: Några författare ställer upp regler i The Guardian.

How to write a great novel: Olika författare snackar skrivande i Wall Street Journal.

The Art of Great Writing: 60 Writing Tips from 6 All-time Great Writers

The Art of Great Writing Part 2 – 125 More Tips from 20+ All Time Great Writers