Jag läser ett smakprov ur förlaget Rosenlarvs senaste bok, Omslag. Queer poesi av författare som Johan Jönson, Hanna Hallgren, Mara Lee m.fl. Spännande! Jag blir såklart väldigt nyfiken på en bok vars inledning innehåller rader som dessa:

”Men den heteronormativa dikten läcker. […] Omslag vill undersöka vad som händer när ingen bryr sig om att torka upp eller täppa till. När poesin redan från början svämmat över.

När den reser sig likt februaris himmel skrapad ren.
När den är en dark stupid blond little pony, när den föredrar råa bär, när den kan dö av en mor och en slev och en soppa.
När den inte har pengar att köpa beröring för.
När den ska få börja på balett, när den lovar domedag och tårar, hundvalpskyss och hämnd.
När den kan bli skjuten i huvudet och ändå överleva.
När den försöker vara så diskret som möjligt.
När den hittar en banan i bistron och kör in den.”

Är det någon av er som har läst den?