”Det finns obestridliga fördelar med att leva sitt liv i ickekronologisk ordning. Om man lyckas förneka att man en gång blivit född, så behöver man inte behandla det här med anknytningsteorin, till exempel.”

Det var mycket länge sedan jag läste en bok som lyckas bara både så rolig och så sorglig i samma stycke som Fara vill.