– han var vid denna tidpunkt tjugofem år och hade just gjort undan sitt första mord och sitt första längre poem, ganska harmlösa debutstycken båda –

”Villon” (ur Silversköldarna), Frans G. Bengtsson.