Stig Sæterbakken är död. Carl-Michael Edenborg har skrivit en nekrolog. Johan Harstad en annan.

Zhu Yufu skall åtalas, meddelar Anna Gustafsson Chen, och noterar att han antingen varit mer än lovligt optimistisk eller fått sin självcensurkompass mer än en smula felkalibrerad. Överst på listan över litterära teman det kinesiska kommunistpartiet ogillar står någon annans maktövertagande.