Böcker att läsa för nöjes skull fick man begära men var skyldig att läsa till slut, om man mottog någon af dem, som erbjödos. För dem, som voro för mycket begifna på sådan läsning, bestämdes ett maximum af 100 sidor om dagen. Det hände, att dessa hundra sidor i stället lästes om flera gånger.

Ur Minnen av Louis De Geer (1818–1896).