Huvudsakligen under den rikssvenska kulturradarn har två av det svenska språkets på sätt och vis viktigaste förlag, Schildts och Söderströms, gått samman, någonting som av tämligen uppenbara skäl varit svårare att missa för den som läser Husis än DN. Under rubriken ”När Svenskfinland krympte” skriver Tapani Ritamäki om ämnet i Hufvudstadsbladet. Fler artiklar om ämnet går att hitta här.