Charles de Lints novellsamling Moonlight and Vines är på sätt och vis en av de mest hoppfulla böcker jag har läst. På sätt och vis lyckades den alltid förmedla en varm känsla av att världen är en bra plats och att allting ordnar sig. Bara det är skäl nog att läsa den. Ett annat är den inledande novellen, ”Saskia”, som förmodligen bara kunde ha skrivits där någonstans runt när datorer och internet hade börjat spridas till allmänheten men fortfarande inte blivit en självklar del av våra dagliga liv. En kärlekshistoria, egentligen en ganska enkel berättelse. Men den är fin och, i brist på bättre ord, trevlig.

The puppet thinks:
It’s not so much
what they make me do
as their hands inside me.

Ja, kanske inte just den biten, men jag tycker så mycket om den dikten att jag var tvungen att citera den. Författad av den person i novellen som givit den dess namn, Saskia.