Rasmus Fleischer skriver om e-boken: E-boken är övervakarens våta dröm och Om varför surfplattan kan distrahera ihjäl e‑boken och varför “Spotify för böcker” är en dystopi.

De åländska tidningarna skriver om Åcon: Ålandstidningen och Nya Åland. Nya Åland ser vettigare ut i papperstidningen, där det är en lång notis med egen rubrik, än på nätet.

Fantastiskt uppfriskande bloggen Requires Only That You Hate skriver om ungdomsböcker (”YA”), att få folk att läsa och fetischeringen av den skönlitterära läsningen, och om den skada dålig litteratur kan åsamka oss. Läsningen av det inlägget är frivilligt. Att se Chimamanda Adichies tal The Danger of a Single Story borde vara obligatoriskt. Så värt tjugo minuter av ditt liv.