Låna ogärna böcker av andra. Den, som älskar sina böcker, skiljer sig ovilligt från dessa sina vänner även för en kort tid. Även den aktsammaste boklånare sliter alltid något på en bok.

Men får du låna en bok, så lämna punktligt igen den.

Personer, som utlåna böcker, ha säkert nytta av att lägga följande samtal på minnet.

X.: ”Det var ett präktigt bibliotek du lagt dig till med, kära bror. Du skulle väl inte vilja låna mig en bok för att fördriva tiden med?”

Y.: ”Tyvärr kan jag inte tjäna dig därmed, ty det är en gammal erfarenhet, att man aldrig får tillbaka utlånade böcker. Tänk dig bara, vartenda band i skåpet där är böcker, som jag lånat”.

Ur Umgängeskonst – levnadskonst (1934) av J.L. Saxon, kapitlet ”Böcker och boklån”.