Skulle en smittosam sjukdom utbryta i ditt hus medan du där har en lånad bok, så måste den fullt tillfredsställande smittrenas. Låter detta sig ej göras, måste du köpa ett nytt exemplar. I annat fall kan du föra sjukdom och död in i det hus, där du blivit bevisad tjänsten med ett boklån. Det sålunda inköpta nya exemplaret sändes till långivaren från bokhandeln (så att han skall känna, att det ej kan medföra smitta från ditt hus).

I bägge dessa fall får du be om ursäkt. I senare fallet företrädesvis pr telefon, ty även ett brev kan medföra smitta – i alla händelser kan en nervös person frukta det.

Ur Umgängeskonst – levnadskonst (1934) av J.L. Saxon, kapitlet ”Böcker och boklån”.