Ett tryckfel, som var bitande nog, hände dr Flavigny, på sin tid kunglig professor i Paris. Han författade en stidsskrift mot sin motståndare professor Eschellensis, i vilken han bl. a. ur den Heliga Skrift citerade: »Quid vides festucam in oculo fratris tui …» (»du ser grandet i din broders öga …») Då avhandlingen trycktes, bortföll genom en olycklig slump det första o i »oculo», så att ett nytt, ganska motbjudande ord uppstod (culo = baken). Flavigny angreps på fullt allvar av sin motståndare för förfalskning och ringaktning för Skriften. Den försvunna bokstaven orsakade honom många sömnlösa nätter.

År 1946 firade den irländska diktaren Bernard Shaw sin nittionde födelsedag. En stor schweizertidning publicerade en hyllningsartikel med rubriken: »Bernard Shaw, der grosse Irre.» Här blev det ett »r» för mycket. Shaw telegraferade till tidningen: »Är helt och hållet av er mening, men just på min födelsedag kunde ni ju låta bli att påminna mig om det.»

Ur Bokvännen 1/1955. Och ja, autem hade utelämnats ur citatet även i tidskriften.