Ur Det Danske Bogmarked saxar vi följande, som kanske kan ge ett uppslag.

”I allmänhet är vi inte anhängare av att man bränner böcker, men den autodafé som pastor Detlefsen i Husum (Sydslesvig) nyligen verkställde har vårt fulla gillande. Enligt Jydske Tidende drog han och överläraren i Rødemis (Sydslesvig) med trummor och pipor ut med en dragkärra och följda av en skara skolungar till en plats utanför sistnämnda stad för att bränna smutslitteraturen på bål. Barnen hade fått löfte att för vart tjugonde kulörta häfte få en bra bok, en leksak eller ett frimärksalbum. Hittils har inte mindre än 1.800 kriminal- och kärlekshäften förstörts på detta sätt, och efter bålet höll man fest i skolan med utdelning av bytesvarorna. Hamburgförläggaren Thordsen, som hade fått nys om saken, blev så glad att han skänkte 115 bra böcker till utdelning bland barnen.

Ur Bokvännen 2/1955.