Frans G. Bengtssons nuvarande artikel på svenskspråkiga Wikipedia har ett avsnitt om hans politiska hållning, som huvudsakligen går ut på att förklara att Bengtsson minsann inte var nazist. En användare har också lagt in ett citat ur Bengtssons korrespondens.

Ett norskt förlag under nya herrar under ockupationen ville ge ut Röde Orm ”efter vissa strykningar och rättelser”. Bengtsson svarade i ett brev till förläggaren Ragnar Svanström:

”Varken ett komma eller en jude skall med mitt medgivande borttagas ur boken […] jag vägrar överhuvud att bli översatt till norska förrän herrar kretiner och kriminaldårar upphört att syssla med förlagsverksamhet därstädes, och helst upphört med allt annat också.”

På så vis blir det viktigaste i berättelsen om Frans G. Bengtssons politiska hållning vad han inte var, snarare än vad han var, ett resultat av att delen förmodligen skrivits mycket som ett försvar av Bengtsson. Samma sak skall man inte anklaga Peter Lutherssons förord till Ernst Jüngers I stålstormen (In Stahlgewittern) för. Likväl måste även Jünger, tydligen, försvaras mot nazismen:

Men i en tid av lika ideliga som slarviga och osakliga beskyllningar om nazistanstrykning hos än den ene och än den andre är det viktigt att konstatera att Jünger inte var nazist, att han tvärtom tydligt kom att markera distans och rentav uttrycka avsky. År 1927 avböjde han ett erbjudande om att ta plats i riksdagen för nazisterna, och år 1933 avvisade uppmaningen att bli ledamot av den nybildade Tyska diktarakademin. För övrigt noterar Goebbles i sin dagbok apropå Jünger att och dennes närmaste vänner redan i oktober 1930: »De förmår inte inordna sig.«

Och visst är det kanske så: att någon inte är nazist hamnar lätt i fokus eftersom alla författare verksamma i vissa länder under trettio- och fyrtiotalet som har uttryckt minsta obehagliga åsikt genast skall förklaras vara nazister, som om världen vore uppdelad i pacifistiska ickerasister och nazister.

Antinazism är inte ett lackmustest för sympatiska åsikter.