De döda språken kallas så på grund av den gravlika stämma, varmed de framsägas av den erfarne översättaren.

Ur En var sin egen professor, Falstaff, fakir.