Någon borde verkligen skriva en bok med titlen Envar sin egen autodidakt.