Anna Gustafsson Chen har skrivit ett långt inlägg om ordboken som symbol i (huvudsakligen) kinesisk litteratur som utspelar sig under kulturrevolutionen. Dylikt ambitiösa och intressanta inlägg förtjänar lite uppmärksamhet och kärlek, så varför klickar ni er inte dit och läser?