Se till att alltid hålla någon bok i handen eller under näsan! Det kan ibland irritera omgivningen, men den brukar kunna smälta det. […] När man blir äldre förväntas man ta del i mångahanda sociala aktiviteter, där dyrbar lästid kan gå förlorad. Naturligtvis måste man ofta gå sådana krav till mötes, men man kan då tänka på att man har varit i Arkadien och får komma dit igen.

Ur Efter 30 000 sidor av Thomas Warburton.