Läsning pågår

E-bokens juridiska status: en tjänst, inte en bok man äger

För några månader sedan ställde Maria frågan ”äger du dina e-böcker?” här på Tystnad och kom fram till att svaret förmodligen är nej. På sätt och vis känns det mycket relevant för två domar från Europeiska unionens domstol, C-479/13 och C-502/13, som släpptes i dag. Domarna meddelar att Frankrike och Luxemburg inte tillåts låta den mycket lägre bokmomsen gälla även för e-böcker. En e-bok är nämligen inte en bok, en vara. En e-bok är en tjänst.

Enligt artikel 24.1 i mervärdesskattedirektivet avses nämligen med ”tillhandahållande av tjänster” varje transaktion som inte utgör en leverans av varor, och enligt artikel 14.1 i direktivet är en ”leverans av varor” en överföring av rätten att såsom ägare förfoga över materiella tillgångar. Till skillnad från vad Republiken Frankrike har gjort gällande kan tillhandahållande av elektroniska böcker inte betraktas som en ”leverans av varor” i den bestämmelsens mening, eftersom en elektronisk bok inte kan kvalificeras som en ”materiell tillgång”. Den fysiska bäraren, som möjliggör läsning av boken och som skulle kunna kvalificeras som en ”materiell tillgång”, saknas nämligen – såsom framgår ovan i punkt 28 – vid leveransen. Det betyder att tillhandahållande av elektroniska böcker ska kvalificeras som tillhandahållande av tjänster vid tillämpningen av artikel 24.1.

Dessutom anges det i artikel 7.1 i genomförandeförordning nr 282/2011 att tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg i den mening som avses i mervärdesskattedirektivet är ”tjänster som tillhandahålls via Internet eller ett elektroniskt nät och som till sin natur är sådana att tillhandahållandet huvudsakligen är automatiserat, kräver ett minimalt mått av mänsklig inblandning och inte kan utföras i avsaknad av informationsteknik”. Domstolen konstaterar att tillhandahållandet av elektroniska böcker motsvarar denna definition.

Det här är problematiskt ur två perspektiv. För det första ekonomiskt, förstås, när medlemsländerna inte tillåts tillämpa samma momsnivå på e-böcker som på tryckt material. För det andra eftersom det är ytterligare ett steg mot att definiera tillgång till e-böcker som en tillhandahållen tjänst snarare än dokument man köper och äger. Och vilka rättigheter har man egentligen till en tillhandahållen tjänst?

6 kommentarer

 1. Göran Fagerström

  Hej!
  Gäller inte samma sak programvaror som laddas ner över nätet? Avtalsmässigt betalar man ju för en licens, en användningsrättighet där också, och numera får man ju inga manualer + CD-skivor i paket utan allt går (förbilligande för leverantören) över nätet.

  Eller har det inte uppmärksammats eftersom programvaror i alla fall har full moms?

  Och för resten, hur är det med Storytels tjänster, och med strömmande ljudböcker?

  • Johan

   Sverige har hela tiden haft den här åtskillnaden som tvingats på Frankrike och Luxemburg för böcker i såväl ljud- som textformat: sex procent moms om de säljs fysiskt (tryckt bok, CD-skiva et cetera) och tjugofem procent moms över nätet. Jag förmodar att det gäller även Storytel.

   I en diskussion på Facebook (öppen för alla, men kräver nog att man åtminstone har Facebookkonto) påpekade tidigare Europaparlamentarikern Amelia Andersdotter att man inför EU:s konsumenträttsdirektiv 2010 kom fram till att digitala produkter är tjänster, vilket borde innebära att det inte spelar någon roll hur licenser, användarrättigheter och så vidare är formulerade.

 2. John Galt

  Kan man piratkopiera en tjänst?

  • Johan

   Uppenbarligen.

   (Strikt taget antar jag att man piratkopierar det upphovsrättsskyddade material som tjänsten tillhandahåller.)

   //JJ

 3. Pontus

  En ebok är av något annat än en bok. Köpte Going clear av Lawrence Wright till min Kindle, dock försvann den då den drogs in som ebok. Känns som en mycket speciell tjänst som kan försvinna sådär.

  • Johan

   Jo, men det är specifikt för vissa e-läsare och vissa e-bokstjänster (det som Maria talar om i inlägget som länkas till inledningsvis). Amazon förbehåller sig rätten att göra så, medan många andra inte alls har den möjligheten. Det som är riktigt intressant med domen är att det här gäller oavsett vilken kontroll du, eller leverantören, har över din e-litteratur.

Kommentera

© 2021 Tystnad

Tema av Anders NorenUpp ↑