Tystnad

Läsning pågår

Kategori: Spaning (sida 1 av 4)

Med uppenbar status

Överst på Adlibris topplista just nu ligger Lisa Jonssons Ni vann aldrig: Så tog jag mig levande genom högstadiet. Om ni inte heller visste vem Jonsson var är hon en bloggare och youtubare som gjort sig känd huvudsakligen genom sminkvideor, men också skrivit och youtubat om sin vardag. Fram tills att jag åtgärdade det alldeles nyss hade hon hundratusentals följare på nätet men ingen artikel i Wikipedia, eftersom den upprepade gånger raderats. Att lägga till någonting om boken var svårare: det verkar inte ha funnits någon god andrahandskälla som har skrivit om den. Detta är mycket ovanligt för böcker som toppar försäljningslistor. Även när det är flera månader kvar tills de skall ges ut och bara är tillgängliga för förhandsbeställning.

Bokus topplista ser helt annorlunda ut. Där är det youtubarna Joakim Lundell respektive Jonna Lundell som ligger överst med var sin bok. I alla tre fallen är böckerna skrivna av någon annan, med Jonssons, Lundells och Lundells medverkan.

Den som oroar sig för att ungdomen bara hänger framför Youtube och aldrig läser en bok skall alltså åtminstone glädja sig över att det uppenbarligen är status att ha skrivit en bok. Det vill alla ha gjort, även om de till vardags primärt rör sig i andra format.

E-bokens juridiska status: en tjänst, inte en bok man äger

För några månader sedan ställde Maria frågan ”äger du dina e-böcker?” här på Tystnad och kom fram till att svaret förmodligen är nej. På sätt och vis känns det mycket relevant för två domar från Europeiska unionens domstol, C-479/13 och C-502/13, som släpptes i dag. Domarna meddelar att Frankrike och Luxemburg inte tillåts låta den mycket lägre bokmomsen gälla även för e-böcker. En e-bok är nämligen inte en bok, en vara. En e-bok är en tjänst.

Enligt artikel 24.1 i mervärdesskattedirektivet avses nämligen med ”tillhandahållande av tjänster” varje transaktion som inte utgör en leverans av varor, och enligt artikel 14.1 i direktivet är en ”leverans av varor” en överföring av rätten att såsom ägare förfoga över materiella tillgångar. Till skillnad från vad Republiken Frankrike har gjort gällande kan tillhandahållande av elektroniska böcker inte betraktas som en ”leverans av varor” i den bestämmelsens mening, eftersom en elektronisk bok inte kan kvalificeras som en ”materiell tillgång”. Den fysiska bäraren, som möjliggör läsning av boken och som skulle kunna kvalificeras som en ”materiell tillgång”, saknas nämligen – såsom framgår ovan i punkt 28 – vid leveransen. Det betyder att tillhandahållande av elektroniska böcker ska kvalificeras som tillhandahållande av tjänster vid tillämpningen av artikel 24.1.

Dessutom anges det i artikel 7.1 i genomförandeförordning nr 282/2011 att tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg i den mening som avses i mervärdesskattedirektivet är ”tjänster som tillhandahålls via Internet eller ett elektroniskt nät och som till sin natur är sådana att tillhandahållandet huvudsakligen är automatiserat, kräver ett minimalt mått av mänsklig inblandning och inte kan utföras i avsaknad av informationsteknik”. Domstolen konstaterar att tillhandahållandet av elektroniska böcker motsvarar denna definition.

Det här är problematiskt ur två perspektiv. För det första ekonomiskt, förstås, när medlemsländerna inte tillåts tillämpa samma momsnivå på e-böcker som på tryckt material. För det andra eftersom det är ytterligare ett steg mot att definiera tillgång till e-böcker som en tillhandahållen tjänst snarare än dokument man köper och äger. Och vilka rättigheter har man egentligen till en tillhandahållen tjänst?

Fafnir: ny akademisk publikation för science fiction- och fantasyforskning

I samband med sf-kongressen Finncon och forskarseminariet Finfar i somras började folk där arbeta på en nordisk (nät)tidskrift för science fiction- och fantasystudier, Fafnir. Än så länge är den märkbart finländsk (både redaktionen och alla medverkande är finländare) och allting är skrivet på engelska, men den accepterar även bidrag på finska och skandinaviska språk. Första numret dök precis upp.

Ta en titt: Fafnir.

Senaste Karavan

karavanomslagSenaste numret av Karavan damp ned i min brevlåda i dag, med dagens kinesiska litteratur som tema. Göran Sommardal konstaterar att i ett land där det ges ut 370 000 titlar på ett år är det ogörligt att peka på trender och förutspå tendenser. På samma sätt, kanske, kan man inte på Karavans dryga etthundra sidor på egen hand teckna ett bild av Kinas nutida litteraturlandskap. Det blir några streck på en annars tom karta, en skylt som visar ”du är här” men inte omgivningen runt. Å andra sidan är mer än så förmodligen varken rimligt eller redaktionens ambition.

Anna Gustafsson Chen ger en ytlig introduktion av science fiction-litteraturen i Kina från förra sekelskiftet och framåt ackompanjerad av ett exempel i form av Chen Quifans novell ”Fiskarna i Lijiang”. Gustafsson Chen introducerar också genren 官场小说 (”byråkratiromaner” eller ”tjänstemannaromaner”), som typiskt handlar om maktkamp och korruption i förvaltningar och myndigheter på provins- eller stadsnivå, med runt ett hundratal titlar om året som i snitt säljer i etthundratusen exemplar. Bra är även den text där Kerstin Johansson skriver om Mo Yans författarskap, med en liten utflykt i debatten efter att han fick Nobelpriset, som åtminstone i Sverige mer än någonting annat präglades av kulturskribenter som uppenbarligen måste ha en åsikt utan att ha någon som helst jävla aning vad de talade om, varpå det mest kom att handla om kommunistpartiet snarare än litteraturen. Inte så att det per definition är fel att diskutera politik i samband med skönlitteratur, men om man över huvud taget inte har någon nämnvärd insikt i författarskapet är det ett utmärkt sätt att göra sig till offentligt åtlöje. Litteratur kan inte på något sätt enbart diskuteras utifrån hur mycket dissident man är, som fallet lätt blir när svensk kulturjournalistik skall behandla kinesiska författarskap.

Johansson visar att hon kan bättre, förstås.

Det finns mer. Om kinesisk deckarlitteratur, om att översätta Harry Martinsons Aniara till kinesiska och det mottagande den fick när den gavs ut i Kina förra året. Om så skilda författare som Han Han, Can Xue, Abei’er och Yuan Yuan. Översatta romanutdrag, dikter och intervjuer. Det är ett bra nummer. Läs det.

Årets Hugo

Ett av den engelskspråkiga science fiction- och fantasyvärldens allra mest prestigefyllda priser är Hugopriset, som röstas fram av medlemmar i Worldcon. Jag har, så precis innan årets omröstning stänger, lämnat mina åsikter i de kategorier där jag är bekväm med att lämna sådana.

Framför allt en upplevelse biter sig fast: hjälp vilken ohyggligt deprimerande uppgift, med tanke på det skräp man huvudsakligen har att välja mellan i många kategorier. Om jag på fullt allvar trodde att det här representerade någonting som var i närheten av de bästa genrerna hade producerat på engelska under föregående år hade jag aldrig velat röra ett science fiction- eller fantasyverk igen. Jag hade fan inte varit beredd att peta på det med en pinne.

Jack Vance är död

Liane made a wry mouth. There were objections to the course. Sometimes it seemed as if all living creatures conspired to exasperate him. Only this morning, the spice merchant—what a tumult he had made dying! How carelessly he had spewed blood on Liane’s cock comb sandals! Still, thought Liane, every unpleasantness carried with it compensation. While digging the grave he had found the bronze ring.
 — ”Liane the Wayfarer”

Jack Vance är död. En lysande berättare, imponerande stilist och stor författare har gått ur tiden.

Iain Banks döende

Iain (M.) Banks är döende, skriver han i ett inlägg som bland annat går att läsa hos hans förlag. Annars kan man gå till The Guardian, om man läser det snart efter att det här inlägget publicerats och servern råkar vara överbelastad.

Hans senast färdigskrivna bok förmodas även vara hans sista.

Science fiction och fantasy i Malmö

Vi skriver ju en del om science fiction-fandom här på Tystnad. Förhoppningsvis inte så mycket att det irriterar den som inte är fullt lika intresserad av fenomenet, men ändå. Ett litet tips är att denna rörelse har återuppstått i Malmö (händelvis samtidigt som undertecknad flyttat till staden i fråga) och därmed återigen finns i södra Sverige. Just nu organiserar vi oss främst genom en Facebookgrupp och har pubmöten, men planer finns på såväl en egen webbplats som en liten sf-kongress i vår.

I januari är det för övrigt tänkt att jag skall hålla en föreläsning om science fiction-fandom och gruppens inställning till litteratur och hur den har påverkat science fiction-genren i allmänhet på Poeten på hörnet. Kom gärna förbi då.

Fantasytips: Fredens pris

En sak som gjorde mig glad idag är att det lilla förlaget Undrentide snart kommer att ge ut en omarbetad upplaga av fantasyromanen Fredens pris av Anna Blixt.

Jag läste Fredens pris för några år sedan och minns den som ganska klassisk fantasy, fast från den ”mörka” sidan. Ni vet det där mörkögda, magikunniga folket som ofta är fienden i fantasy? Det här en berättelse ur den svartögda Minoras perspektiv.

Jag är partisk här, det ska erkännas. Jag är bekant med Elin som driver Undrentide (exempelvis satt vi samtidigt i Catahyas styrelse för ett antal år sedan) och när Anna gav ut Fredens pris själv för några år sedan var jag en av hennes testläsare. Dessutom är Maria som har gjort det nya omslaget samma Maria som har designat en massa tjusiga saker åt Kontrast, så ja, jag hejar såklart extra på den här boken. Men jag skulle ju inte tipsa om den om jag inte tyckte att den var läsvärd. Sådetså.

Karin Tidbeck och Nene Ormes skickas till World Fantasy Con

Karin Tidbeck och Nene Ormes får stöd för att kunna ta sig till World Fantasy Con, skriver Lavie Tidhar. Personligen tycker jag väl att hur internationellt det är med science fiction och fantasy är tämligen oberoende av hur mycket av det som syns på ett specifikt språk – här engelska – men roligt för Karin och Nene.

Om just du händelsevis inte skall på World Fantasy Con kan du träffa dem på Swecon istället. Den kommer säkert att vara mycket bättre ändå.

Böcker i Uppland och människor i Göteborg

Britta Lindholm Elovsson gör sig av med tio ton böcker, kunde man läsa i Uppsalatidningen (sida tio) nyligen. Man betalar trettio kronor för att gå in och får sedan ta så många man orkar bära. Det är öppet helgen 7–8 juli mellan tio och fyra på dagen, i Brittas avlidne makes bibliotekslada på Sund 109, utanför Alunda i Östhammars kommun. På bekvämt avstånd från Uppsala – om man har bil.

Konfink (”i kontrast till Kontrast”) är en liten science fiction-kongress över en dag som äger rum i Göteborg 10 november, månaden efter kongressen den står i kontrast till.

Glädjeskutt: Ursula K. Le Guin om Karin Tidbecks noveller

Karin Tidbeck skriver skeva noveller som har fått mig och exempelvis Sara BE att tänka på Kelly Link. Jag gillade hennes novellsamling Vem är Arvid Pekon?, trots några invändningar, och blev väldigt nyfiken på vad som skulle komma från henne i framtiden.

Gårdagens glädjeskutt (inombords, det var folk i närheten) kom när flera personer skrev på Facebook om att Ursula K Le Guin har kommenterat hennes kommande novellsamling Jagannath på följande sätt:

I have never read anything like Jagannath. Karin Tidbeck’s imagination is recognisably Nordic, but otherwise unclassifiable–quietly, intelligently, unutterably strange. And various. And ominous. And funny. And mysteriously tender. These are wonderful stories.

Hur häftigt?! Om ni blir nyfikna och inte får tag i Vem är Arvid Pekon? rekommenderar jag att ni spanar in e-novellerna från MIX förlag, som man antingen kan köpa eller låna.

Karin Tidbeck är förresten en av våra gäster på Kontrast i höst. Efter Åcon vet jag att hon är en awesome paneldeltagare, så kom och lyssna! Nämnda Kelly Link har vi också lyckats haffa. Det kommer att bli så bra.

Sara Bergmark Elfgren sommarpratar

Sara Bergmark Elfgren kommer att vara en av årets sommarpratare. Det är roligt, tycker vi på Tystnad, som har varit med om att bjuda in henne som hedersgäst på årets Swecon, som Maria, Daniel och jag är med och arrangerar i höst.

Jo Nesbø, Daniel Sjölin, Jenny Jägerfeld, Jan Lööf, Märta Tikkanen, Martina Haag och Amanda Svensson är fler författarnamn bland sommarpratarna.

Ray Bradbury

Egentligen finns det ett helt gäng science fiction-författare som dött de senaste åren som betytt mer för mig som läsare än vad Ray Bradbury har: Joanna Russ, Ocatavia Butler, J.G. Ballard … Men få har spelat lika stor roll för litteraturen som Ray Bradbury, om även om det snart är femtio år sedan han skrev sina viktigaste verk. Nu är han död. Ytterligare en länk bruten.

Novellen ”The Murderer” är kanske den mest skrämmande träffande framtidsskildring jag någonsin har läst, så flera decennier i förväg. Läs den.

Drottninggatans bokhandel startar stammisklubb

Drottninggatans bokhandel i Uppsala startar en stammisklubb. Det finns några intressanta boklådor i Uppsala: såväl Drottninggatans bokhandel som Uppsala Enlglish Bookshop (om man läser på engelska) är värda ett besök, och även om Redins nyligen lade ned finns det fortfarande bra antikvariat som Röda rummet och Antikvariat Thomas Andersson. Drottninggatans bokhandel har ett intressant kvalitetssortiment sorterat efter förlag, där många av de något mindre svenska förlagen finns representerade med sin utgivning. Jag sörjer fortfarande Celsiusbokhandeln, men man skall vara glad att Akademibokhandeln inte är det enda alternativet för nya böcker på svenska i staden.

« Äldre inlägg

© 2019 Tystnad

Tema av Anders NorenUpp ↑