Läsning pågår

Etikett: etikett

Dagens Saxoncitat: ”boksamlingen blir ett bibliotek först när böckerna äro inbundna”

Ur bibliofil synpunkt är en samling häftade böcker ej något bibliotek. Boksamlingen blir ett bibliotek först när böckerna äro inbundna.

Ur Umgängeskonst – levnadskonst (1934) av J.L. Saxon, kapitlet ”Böcker och boklån”.

Dagens Saxoncitat: ”försiktiga personer tvätta sig om händerna varje gång de läst en lånad bok”

Försiktiga personer tvätta sig om händerna varje gång de läst en lånad bok. Åtgärden är ej ur vägen. Gör på försök en bakteriologisk undersökning på en lånbiblioteksbok, skall du få se på saker!

Ur Umgängeskonst – levnadskonst (1934) av J.L. Saxon, kapitlet ”Böcker och boklån”.

Dagens Saxoncitat: om böcker och sjukdomar

Skulle en smittosam sjukdom utbryta i ditt hus medan du där har en lånad bok, så måste den fullt tillfredsställande smittrenas. Låter detta sig ej göras, måste du köpa ett nytt exemplar. I annat fall kan du föra sjukdom och död in i det hus, där du blivit bevisad tjänsten med ett boklån. Det sålunda inköpta nya exemplaret sändes till långivaren från bokhandeln (så att han skall känna, att det ej kan medföra smitta från ditt hus).

I bägge dessa fall får du be om ursäkt. I senare fallet företrädesvis pr telefon, ty även ett brev kan medföra smitta – i alla händelser kan en nervös person frukta det.

Ur Umgängeskonst – levnadskonst (1934) av J.L. Saxon, kapitlet ”Böcker och boklån”.

Dagens Saxoncitat: ”vill du stå väl hos en bokägare, så rör ej hans bokhylla”

En ordentlig bokägare har böckerna stående i en viss ordning: geografi för sig, historia för sig, skönlitteratur för sig o. s. v. Och ej nog med det, inom dessa litteraturgrenar gäller en viss ordning. Vad geografien angår, utgör t. ex. Västmanland en särskild grupp; i fråga om skönlitteraturen stå varje författares böcker i grupp – ja, kanske inom denna grupp härskar en viss ordning, så att de t. ex. stå i den ordning de utkommit.

Ger du dig in i hans bokhylla utan att känna eller iakttaga denna ordning, så ställer du kanske en bok om Småland i västmanlandsgruppen, en bok av J. A. Göth bland Gustaf af Geijerstams o. s. v. Det är icke nog med att bokägaren skall ha obehaget att se oordningen i sin bokhylla; om han behöver en bok, finner han den ej på sin plats och vet alltså ej, om den är borta eller var han skall söka den.

Vill du stå väl hos en bokägare, så rör ej hans bokhylla; låt bli om du även har samma ordningssinne som han. Ty redan det, att han befarar att få sina kära böcker kastade huller om buller, gör honom orolig.

Ur Umgängeskonst – levnadskonst (1934) av J.L. Saxon, kapitlet ”Böcker och boklån”.

Dagens Saxoncitat: ”låna ogärna böcker av andra”

Låna ogärna böcker av andra. Den, som älskar sina böcker, skiljer sig ovilligt från dessa sina vänner även för en kort tid. Även den aktsammaste boklånare sliter alltid något på en bok.

Men får du låna en bok, så lämna punktligt igen den.

Personer, som utlåna böcker, ha säkert nytta av att lägga följande samtal på minnet.

X.: ”Det var ett präktigt bibliotek du lagt dig till med, kära bror. Du skulle väl inte vilja låna mig en bok för att fördriva tiden med?”

Y.: ”Tyvärr kan jag inte tjäna dig därmed, ty det är en gammal erfarenhet, att man aldrig får tillbaka utlånade böcker. Tänk dig bara, vartenda band i skåpet där är böcker, som jag lånat”.

Ur Umgängeskonst – levnadskonst (1934) av J.L. Saxon, kapitlet ”Böcker och boklån”.

© 2021 Tystnad

Tema av Anders NorenUpp ↑