Angående signerade böcker:

Att seden med sålda signaturer är en osed, kan väl från början slås fast, och man kanske kan hoppas att den så småningom skall självdö, när folk kommer underfund med, att en sådan signatur inte höjer en boks värde med ett enda öre. […] Rättligen borde de kanske rentav taxeras som defekta. En namnteckning på titelbladet eler smutstiteln brukar inte höja en boks värde.

Ur Thure Nymans ledare i Bokvännen 3/1955.