Berättaren blir förälskad i Louise. Louise lämnar sin man. Mannen avslöjar att Louise är döende, men att han kanske kan rädda henne. Berättaren vill göra ”det rätta” och lämnar Louise. Berättaren mår dåligt och ångrar sig.

Ser man bara på handlingen så är Written on the Body verkligen inte en bok jag skulle läsa i vanliga fall. Men Jeanette Winterson skriver ju som, ja, som hon skriver.

Odd to think that the piece of you I know best is already dead. The cells on the surface of your skin are thin and flat without blood vessels or nerve endings. Dead cells, thickest on the palms of your hands and the soles of your feet. Your sepulchral body, offered to me in the past tense, protects your soft centre from the intrusions of the outside world. I am one such intrusion, stroking you with necrophiliac obsession, loving the shell laid out before me.

The Stone Gods och Sexing the Cherry fick också följa med hem från biblioteket senast.