Jag hade egentligen redan sorterat ut Fire Logic för att göra mig av med den: en bok utan särskilt affektionsvärde som jag med största sannolikhet, hade jag insett, aldrig skulle komma för mig att läsa. acrackedmoons recension på Requires Only That You Hate fick mig att gräva upp den och sätta tillbaka den i bokhyllan.

Och visst, det finns hel hel del att hålla med om. Men det räcker inte.

Problemet är inte att Laurie J. Marks är en osedvanligt dålig författare – hennes hantverk är väl på en nivå som de flesta andras som ger ut böcker. Problemet är att den genomsnittsliga författaren fan inte kan skriva. Texten blir tung, dialogen styltig. Handlingen föga uppseendeväckande. Man skall inte underskatta hur uppfriskande de poänger som Requires Only Hate plockar fram kan vara, särskilt inte när man läser boken mellan Åke Ohlmarks självbiografi där hans hustru mest figurerar som namnlöst bihang när de skall på bjudningar och en omläsning av några av August Strindbergs rent misogyna skrifter. Men i grund och botten läser jag hellre obehaglig litteratur än behaglig om den förstnämnda är välskriven och den andra inte är det.