Liz Carter på TeaLeafNation skriver om Lu Xun och hur hans texter gradvis faller bort ur kinesiskt undervisningsmaterial, hur central del av det moderna kinesiska litteraturarvet han än må vara. Lite för obekväm, skaver lite för mycket, så många år efter sin död.