Åcon har lagt upp information om hotell och resor. Om det skulle finnas intresse att delta i en gruppresa från Stockholm, anmäl det så att kongresskommittén kan undersöka möjligheterna att ordna billigare resa. På ett eller annat sätt skall man ju ta sig dit, annars går man miste om någonting man inte vill gå miste om. Medan man väntar kan man läsa en bok eller två av kongressens hedersgäst, Catherynne Valente.

Kontrast, årets Swecon, har tillkännagivit sin sista hedersgäst, fanhedersgästen Niels Dalgaard. Dalgaard är en dansk litteraturvetare, redaktör och översättare; utöver ett gäng böcker om science fiction har han bland annat redigerat sf-tidskriften Proxima och beskrivit dansk science fiction-fandoms historia i boken Fanmarkshistorien: dansk science fiction fandoms historie.